Marketing

Darko Gajić

Rukovodilac Marketing službe

Tamara Dikić

Koordinator za događaje i komunikaciju

Petar Milanović

Referent u Marketing službi

Radomir Jovanović

Grafički dizajner

polygons