PVC vodovodne cevi

Peštan PVC cevi za transport vode pod pritiskom su visokokvalitetne cevi izrađene od najkvalitetnijeg neomekšanog polivinilhlorida – PVC-U. Za proizvodnju ovih cevi koristi se PVC tip 100 sa dodacima stabilizatora, a boja u kojoj se proizvode ove cevi je RAL 7011. Cevi proizvedene od ovog materijala su fiziološki i toksikološki potpuno bezbedne za korišćenje u vodosnabdevanju. Kompletan program Peštan PVC cevi za vodu proizveden je prema EN 1452 i DIN 8061-8062.

Peštan PVC cevi su otporne na slatku i slanu vodu, na biljna i životinjska ulja, alkohol, hlorna jedinjenja, alkaloidne kiseline, baze i deterdžente… Cevi ne utiču na bistrinu, boju i ukus vode i na hemijski sastav. Nemaju u sebi opasnih teških metala kao što su kadmijum, olovo, kalaj…

 • Proizvodi
 • Program
 • Teh.Spec.
 • Reference
 • Tutorijali
 • Download
 • PVC vodovodna cev

 • Proizvodni program Peštan PVC cevi za transport vode pod pritiskom obuhvata cevi proizvedene od najkvalitetnijeg PVC-U materijala u prečnicima od Ø63 do Ø315.

  Takođe ove cevi se proizvode u tri varijante(zavisno od pritiska za koji su namenjene):

  1. SDR26 – PN6
  2. SDR17 – PN10
  3. SDR11 – PN16

 • Fizička svojstva materijala

  Specifična težina 1,38-1,42 g/cm³
  Prekidna čvrstoća 500-550 kg/cm²
  Prekidno istezanje 10-50%
  Modul elastičnosti 300 KN/cm²
  Tvrdoća: 90 Sh
  Toplotna provodljivost
  Tačka omekšivanja: 85°C
  Linearni koeficijent toplotnog istezanja: 0,08 mm/m/ °C
  Maksimalna temperatura primene: 40°C

  Hemijska otpornost materijala

  Tablicu hemijske otpornosti materijala pogledati u sekciji Download

  Spajanje PVC cevi za vodu

  Spajanje ovih cevi se vrši putem mufa i gumice.

  “ANGER-LOCK” zaptivna gumica predviđa kombinaciju otvora i pritisak zaptivke koja je čvrsto montirana u mufu cevi, praveći zaptivku celinom cevi i eliminišući mnoge nepovoljne okolnosti ostalih tipova gumica.

  Kada se dve cevi spajaju, gumeni spoj je tako dizajniran da se deformiše da pravi pritisak na muf i na cev i tako ostvaruje idealan spoj. Pritisak u cevima može da varira i u tim uslovima gumica mora da prati te deformacije, dok kod standardnih gumica, koje dozvoljavaju pesku i ostalim nečistoćama da se sjedine sa gumicom, dizajn “ANGER-LOCK” gumica je takav da sprečava ovaj problem.

  PVC vodovodne cevi 7

   

  Zaptivna gumica je postavljena u mufu cevi i tako stiže do kupca.

  Ispitivanje cevi na pritisak

  Cevovod se mora napuniti vodom uz obavezno ispustanje vazduha. Ispitivanje cevovoda se mora izvršiti pre puštanja u eksploataciju. Ispitni pritisak je obično do 1,3 puta veći od radnog pritiska. Ispituju se deonice do 500 metara.

  Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine deonica da se prilikom ispitivanja u najvišoj tački cevovoda ostvari bar radni pritisak. Spojeve treba ostaviti nezatrpane dok se ne izvrši ispitivanje.

  Pre punjenja vodom cevovod mora biti kompletno usidren kako bi se smanjilo pomeranje, a time i propuštanje vode na spojevima za vreme ispitivanja i eksploatacije.

  Za kontrolu pritiska koristiti dva manometra čija je podela 0,1 kp/cm2. Manometar se obično postavlja na najnižoj tački deonice. Trajanje ispitivanja je 2h.

  Polaganje cevovoda

  Za ispravnu i brzu montažu potreban je dobro pripremljen rov za polaganje.

  Dubina rova mora biti odgovarajuća. Potrebno je da u zavisnosti od klimatskih uslova terena dubina rova bude tolika da se voda ne smrzne ili da ne bude topla (cca 1m).

  Cev mora celom dužinom ležati u rovu i to na rastresitom materijalu kao što je pesak ili sličan materijal koji nema krupnijeg kamena. Kod zatrpavanja cevovoda, prvi  sloj iznad cevi mora biti od istog materijala. Zbijanje slojeva treba uraditi prema važećim propisima.

  Širina rova mora da bude dovoljna da bi se zbijanje uradilo prema propisima. b=d+2×200 b-širina rova.

  PVC vodovodne cevi 2 PVC vodovodne cevi 3

   

 
polygons