Šahte - Peštan

Šahte

Poseban segment proizvodnje kompanije Peštan predstavljaju revizioni i slivnički šahtovi. Peštan proizvodi reviziona okna, sa ili bez taložnika, kao sastavni deo kolektora u gravitacijskim sistemima odvodnje otpadnih, oborinskih ili mešovitih voda. Standardno se izrađuju od Polipropilena. Kompanija Peštan u svoj proizvodni program uvrstila je i slivničke šahte. Ovi proizvodi su uglavnom namenjeni za skupljanje oborinskih voda u sistemima kišne kanalizacije kod individualnih kućnih instalacija a isto tako i u sistemima niskogradnje (skupljanje oborinskih voda sa i pored saobraćajnica).

 • Proizvodi
 • Program
 • Teh.Spec.
 • Reference
 • Tutorijali
 • Download
 • Šahta sa taložnikom DN 800

  Slivnička šahta DN 600

  Slivnička šahta

  PVC slivnička šahta

  Prolazno dno Ø630 Ø200

  Prolazno dno Ø630 Ø315

  Sabirno dno Ø630 Ø200

  Sabirno dno Ø630 Ø315

 • Reviziona okna

  Reviziona okna se proizvode kao monolitne konstrukcije sastavljene od ravnog dna, tela šahte (PP korugovana cev) i priključaka po specifikaciji projekata. Priključci i telo šahte međusobno se zavaruju ekstruzionim zavarivanjem. Na isti način se dno šahte spaja sa telom šahte. Peštan reviziona okna su integralni deo kolektora u gravitacijskim sistemima odvodnje otpadnih, oborinskih i mešovitih voda. Primjenjuju se kao reviziona okna, okna za prekid pada (kaskadna okna), okna sa taložnikom ili okna za ispiranje kanalizacije. Reviziona okna se izrađuju po narudžbi / specifikaciji projekta. Prečnik okana je DN 800 mm. Visine okna su do 6m. Prečnici ulaza/izlaza priključne cevi su do DN 600 mm.

   Slivnička okna – slivničke šahte

  Kompanija Peštan u svoj proizvodni program uvrstila je slivničke šahte. Slivničke šahte  se proizvode sa ravnim dnom ili sa kinetom na dnu šahte. Šahte sa ravnim dnom proizvode se od korugovanih cevi i u sledećim prečnicima:

  a. Slivničke šahte ø400 ID
  b. Slivničke (revizione) šahte ø500 ID
  c. Slivničko-revizione šahte ø600 ID

  Šahte sa kinetom na dnu, proizvode se od PVC materijala (dno šahte), telo šahte je od PVC cevi i proizvode se u sledećim dimenzijama:

  a. Slivničke šahte ø315
  b. Slivničke šahte ø400

 •  Fizička svojstva materijala

  Fizička svojstva cevnog materijala od kog je izrađena šahta možete pogledati u odgovarajućem odeljku PP korugovanih ili PVC cevi

  Hemijska otpornost materijala

  Bilo da je šahta izrađena od korugovane cevi ili od PVC cevi tablicu hemijske otpornosti materijala možete pogledati u sekciji Download

  Spajanje šahte i cevi

  Bilo da se radi o revizionim ili o slivničkim šahtama, na mestima spoja šahte sa cevima na svakoj Peštan šahti nalazi se muf u koji treba umetnuti odgovarajuću cev, a vodonepropusnost se ostvaruje preko zaptivnih prstenova izrađenih od EPDM gume (EN 681), koji su ili montirani na cevima (korugovane cevi) ili umetnuti u muf (glatke cevi).

  Ugradnja, postavljanje, spajanje cevovoda sa šahtama i ispitivanje sistema vrši se prema važećim evropskim normama – EN 1610.

 • Izgradnja sistema odvodnje na autoputa Banja Luka – Doboj

  Zemlja: Bosna i Hercegovina
  Investitor: Evropska banka za obnovu i razvoj

  Isporuka PP revizionih i slivničkih šahti cevi u sklopu projekta izgradnje autoputa Banja Luka – Doboj, deonica puta Prnjavor – Doboj. Izvođač radova, građevinska kompanija Integral inženjering a.d. Laktaši, se opredelila za Peštan PP šahte, prečnika ø 400, 600 i 800 različitih visina a u skladu sa projektom i uslovina na terenu. U okviru ovog projekta isporučene su i Peštan PP korugovane ID cevi, odnosno ceo sistem odvodnje je apsolutno poveren jednom proizvođaču.

  Ukupna vrednost isporučenih šahti je 293.000 EUR a projekat je realizovan tokom 2015. godine.

  Donja Bistra

  Zemlja: Hrvatska

  Distributer: Sam Cro

  U septembru 2021. godine je započet projekat „Donja Bistra“ u Hrvatskoj. Ovaj projekat se realizuje u mirnom delu naselja Donja Bistra u Mokričkoj ulici, a sastoji od zgrada koje čine dvoetažni stanovi prema konceptu kuća u nizu i nezavisne porodične kuće. Završetak radova se očekuje u maju 2022. godine. Za potrebe ovog projekta, kompanija Peštan je isporučila cevi PPR, Pert-Oxy, HTPP, S-Line, PVC KG i PEHD cevi za vodu. Osim cevi i fitinga, isporučene su Peštan šahte, kao i Confluo Premium line slivnici.

 
polygons