Logistika | Peštan

Logistika

Centralni magacin kompanije Peštan nalazi se u Aranđelovcu, u Srbiji, koji je dimenzionisan i projektovan da zadovolji i najzahtevnije klijente, koji žele efikasnu i kvalitetnu isporuku proizvoda.

Da bi odgovorio na ove zahteve, Peštan poseduje 15 000 m2 zatvorenog magacinskog prostora za gotove i polugotove proizvode, 10.000 m2 magacinskog prostora za sirovine i repromaterijal i oko 120.000 m2 otvorenog magacinskog prostora. Pored toga imamo naše centre u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Logistika 3

Povećanjem poslovnih aktivnosti, i posedovanjem sopstvenih magacina za skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, u cilju efiksanijeg praćenja procesa, kompanija je uvela SAP WMS-upravljanje skladištima. WMS omogućava praćenje i optimizaciju aktivnosti na različitim lokacijama, smanjujući vreme provedeno u prijemu, skladištenju, odabiru i pripremi robe za isporuku. Primena WMS-a pored skraćenog perioda logističkih procesa, primenom bar kod /RFID tehnologije smanjuje i broj grešaka izazvanih ljudskim faktorom i kvalitetno se osigurava upravljanje zalihama uz visok nivo tačnosti stanja zaliha, kao i precizno praćenje nivoa zaliha. U kompaniji se koristi FIFO metod za obrt zaliha i temelji se na principu da se prvi proizvedeni gotovi proizvodi prvi otprema do kupca.

Logistika 2

Služba transporta kompanije Peštan, u cilju odgovora na zahteve kupaca, angažuje treća lica na otpremi proizvoda kroz građenje dugoročnih i kvalitetnih odnosa, a sve u cilju skraćenog vremena otpreme proizvoda. Iz centralnog magacina, svakodnevno se utovari i otpremi oko 40 vozila robe, a u proseku se istovari 10 vozila sirovina i repromaterijala neophodnih za proizvodne procese.

Izvozna orijentacija kompanije razlog je posedovanja sopstvene špedicije koja obavlja sve potrebne formalnosti u carinskom postupku. U planu je dobijanje statusa ovlašćenog izvoznika, što bi omogućilo kućno carinjenje robe, odnosno pojednostavljeni postupak izvoza u krugu fabrike, kao i pojednostavljeni postupak uvoza.

 

 

about-us
polygons