Zaštita podataka o ličnosti - Peštan

Zaštita podataka o ličnosti

Odlukom direktora privrednog društva za proizvodnju, promet i usluge u unutrašnjoj i spoljnjoj trgovini “Peštan“ doo Bukovik, određeno je lice za zaštitu podataka o ličnosti u privrednom društvu kao i njegova prava i obaveze u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.Glasnik RS“, br.87/2018)

Lice za zaštitu podataka o ličnosti unutar “Peštan“ doo Bukovik je:

Danijela Pavlović, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom,
raspoređen na radnom mestu samostalnog pravnog referenta u Službi pravnih i kadrovskih poslova.

Kontakt podaci:

Telefon 062/881-7962
E-mail: danijela.pavlovic@pestan.net

about-us
polygons