Menadžment | Peštan

Menadžment

Božidar Petković

Vlasnik

  • srpski; engleski;

Rođen 1954. godine. Osnovao kompaniju Peštan 1989. godine, koja se u početku bavila proizvodnjom polietilenskih cevi za snabdevanje vodom.

Miodrag Petković

Izvršni direktor

Rođen 1985. godine. Postavljen na mesto Izvršnog direktora 2010. godine i od tada uspešno vodi projekte u kompaniji Peštan d.o.o, kao što su implementacija informativnog sistema SAP i uvođenje WCM (World Class Manufacturing).

Radovan Grujić

Generalni direktor

Rođen 1950. godine. U Peštanu je zaposlen od 1994. na poziciji generalnog direktora. Od 1999-2007. bio je postavljen na funkciju komercijalnog direktora. Od 2007. je ponovo na poziciji Generalnog direktora.

polygons