Akreditovana Peštan laboratorija

Peštan laboratorija pruža usluge fizičko-mehaničkih i dimenzionih ispitivanja shodno domaćim, evropskim i međunarodnim standardima, propisima i normama koji se primenjuju kako u domaćoj, tako i u evropskoj i svetskoj praksi. Služba laboratorije za ispitivanje polimera, je osnovni resurs za prikupljanje i analizu informacija o materijalima koji se koriste u kompaniji Peštan, bez obzira da li se radi o osnovnim sirovinama poput polimera ili o krajnje specifičnim poput aditiva ili o finalnom proizvodu.

Iako se ispitivanja vrše od samog osnivanja Peštana, ove godine Peštan laboratorija je fizički izmeštena iz hala koje su pripadale sektoru proizvodnje i renovirana, pa tako sada ima svoj zaseban prostor koji omogućava bolje praćenje radnih uslova. Fizičko izmeštanje laboratorije bio je samo jedan od preduslova za akreditaciju Peštan laboratorije.

Kada laboratorija, kao što je naša postane i zvanično akreditovana, od dana dobijanja sertifikata može vršiti ispitivanja i izdavati izveštaje o ispitivanju sa znakom akreditacije kako za sopstvene potrebe, tako i za sve ostale naručioce ispitivanja.

Akreditacija laboratorija se koristi širom sveta kao sredstvo za potvrđivanje tehničke kompetentnosti za obavljanje određenih vrsta ispitivanja. To znači da ona ispunjava kako zahteve koji se odnose na tehničku kompetentnost, tako i na zahteve za sistem menadžmenta, što je neophodno da bi rezultati ispitivanja koje takva laboratorija izdaje uvek bili validni.

Odluka o akreditaciji Peštan laboratorije zvanično je doneta 25. jula 2022. godine. Ovo pre svega znači da će od dana dobijanja sertifikata o akreditaciji po SRPS ISO/IEC 17025:2017, Peštan laboratorija moći da koristi znak Akreditacionog tela Srbije i da u svakom trenutku dokaže da su rezultati ispitivanja koje ona izvodi pouzdani, a samo ispitivanje izvršeno na kompetentan način.

about-us
polygons