Operacije | Peštan

Operacije

Miljan Đorđević

Direktor Sektora kvaliteta

Boris Novaković

Šef odeljenja špedicije

Bojan Đorđević

Direktor sektora proizvodnje

Vlado Damjanac

Direktor funkcije operacija

polygons