Operacije

Aleksandar Dragović

Direktor Operacija

Miljan Đorđević

Direktor Sektora kvaliteta

Boris Novaković

Šef odeljenja špedicije

Zoran Branković

Direktor Logistike

Goran Miletić

Rukovodilac Tehničke službe

Tanja Saramandić

Rukovodilac službe za performanse i unapređenja

Neda Kostić

HR Menadžer

polygons