Operacije

Miljan Đorđević

Direktor Sektora kvaliteta

Boris Novaković

Šef odeljenja špedicije

Bojan Đorđević

Direktor sektora proizvodnje

Ivan Jaćimović

Direktor logistike

polygons