Gradimo svet jačajući ga za buduća pokolenja - Peštan

Gradimo svet jačajući ga za buduća pokolenja

IZAZOVI SAVREMENOG DOBA

Evidentne promene u svim domenima života i poslovanja čine današnjicu burnijom a opstanak u nestabilnim uslovima predstavlja izazov i najčešće zahteva aktivne metode prilagođavanja i promenu pristupa. U svakodnevnom poslovanju težimo da zadržimo ravnotežu između ekonomskog uspeha, ekološke svesti i društvene odgovornosti. Poslovni rezultati kompanije poslednjih godina svedoče o tome da kompanija dobro odoleva izazovima tržišnih utakmica i savremenog društva pa tako Peštan ima kontinuiran napredak i porast poslovnog prihoda. Međutim, osim dobrih poslovnih rezultata na listi prioriteta sve viši rang zauzimaju aktivnosti okrenute bazičnim vrednostima društva: red, rad, posvećenost kao i humani odnos prema ljudima i okruženju.
Pored filantropskih aktivnosti ove godine smo, kao i većina kompanija, posebno usmerili pažnju na teme energetske efikasnosti, zelenog poslovanja i odgovornom odnosu prema prirodnim resursima. No, na stranu trenutnih okolnosti kompanija značajne mere za sve navedeno sprovodi već od 2018. godine, sa tendencijom rasta.

ZAPOČETA IZGRADNJA NAJVEĆE KROVNE SOLARNE ELEKTRANE U SRBIJI

U trendu svetskih dešavanja na polju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, Peštan ostvaruje zeleni ekološki otisak i može se pohvaliti izgradnjom „energetskog diva“ snage 9MWp. Ovakva elektrana svojom veličinom i snagom se svrstava u sam vrh svetskih poduhvata, instaliranih na krovovima objekata.

Naš plan je da kompletna solarna elektrana započne sa radom u prvom kvartalu 2023. godine. Solarni paneli se postavljaju na 12 proizvodnih hala u našem proizvodno-logističkom centru u Aranđelovcu i omogućiće da 20% ukupne potrošnje električne energije kompanije bude stvoreno iz Sunčeve insolacije.

Naša elektrana je sačinjena od 20.000 solarnih panela, ukupne instalisane snage 9 MWp raspoređenih na c.c.a. 50.000 m2 krovnih površina. Godišnja proizvodnja električne energije ove elektrane rezultira smanjenjem emisije CO2 u iznosu od 9.870 t, što je ekvivalentno aspiraciji 543.230 stabala drveća. Samo poređenja radi, tolika šuma svojom površinom višestruko je veća od površine urbanog dela našeg grada Aranđelovca.

ZNAČAJNE UŠTEDE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA GODIŠNJEM NIVOU

Preporuku Ministarstva energetike da se počne sa uštedama električne energije dočekali smo spremno. Naime, sa intenzivnijom štednjom počeli smo još 2018. godine kada smo napravili značajne uštede. S obzirom na to da je Peštan obveznik sistema energetskog menadžmenta, kao indikator praćenja štednje električne energije je usvojen utrošak električne energije po kilogramu gotovih proizvoda. Tako je 2021. godine, u odnosu na 2018, na pomenutom indikatoru ostvarena ušteda od 11.279.095 kWh. Ovo se može uporediti sa okvirnom potrošnjom električne energije u čak 2.200 domaćinstava.

Posledice povećanja koncentracije CO2  u atmosferi su globalno zagrevanje i klimatske promene, a ono što je još jedan bitan korak koji je preduzela naša kompanija, a tiče se ušteda, jeste znatno smanjenje emisije CO2, odnosno ugljen-dioksida u odnosu na prethodne godine, i to za 10.263t više u odnosu na 2018. godinu.

SPROVEDENE MERE ŠTEDNJE

Mere štednje koje su uspešno sprovedene početkom akcije su bile kupovina novih energetski efikasnijih proizvodnih resursa i opreme, a potom zamena spoljne i unutrašnje rasvete LED reflektorima i svetiljkama najviše energetske klase. Investicija u opremu za kompenzaciju reaktivne energije je dala dragocene rezultate na polju popravke faktora snage.

Automatizacija rada rasvete (senzori prisustva i senzori dnevne svetlosti), ugradnja analizatora potrošnje, zamena električnih kotlova inverter klimama i automatizacija rada sistema za hlađenje tehničke vode po proizvodnim halama su takođe izvanredne akcije koje su napravile fantastične rezultate sa aspekta dodatnih ušteda. Koristeći sistem nadzora potrošnje energije proizvodnih resursa, stručnjaci kompanije optimizuju sisteme i postižu smanjenje ukupne potrošnje.

UŠTEDE REAKTIVNE ENERGIJE

Što se reaktivne energije tiče, takođe, zabeležene su značajne uštede koje smo postigli instalacijom ormara za kompenzaciju reaktivne snage, a broj od  16.534.634 kVArh iz 2018. godine, smanjen je na 992.352 kVArh u 2021. godini. Pored ormara za kompenzaciju reaktivne snage, uštede smo postigli i ugradnjom analizatora za online praćenje potrošnje reaktivne energije.

INTERNA KAMPANJA „ZELENA FAZA“

Pored prethodno navedenih, Peštan intenzivira zalaganja za podizanje društveno odgovorne svesti zaposlenih u cilju ostvarenja plana ušteda energije kao značajnog resursa za poslovanje kompanije i svojim primerom poziva i druge da učine isto.

Kako bismo ovaj projekat podigli na viši nivo osmislili smo internu kampanju kroz koju smo zaposlene upoznali sa značajem ovog projekta, informisali ih o načinima uštede kompanije i najvažnije od svega, apelovali na štednju i racionalno raspolaganje električnom energijom.

Osim značajne uštede troškova i nezanemarljivog pozitivnog uticaja na životnu sredinu želimo da budemo primer i motivacija drugim privrednim subjektima da krenu našim stopama za dobrobit zajednice.

BRIGA O VODAMA

Svojim nemarnim ponašanjem, iz dana u dan ljudi sve više zagađuju okolinu, pa je tako već 50% tekućih voda trajno uništeno. Upravo zbog toga, svakodnevno radimo na sprovođenju mera štednje, pa smo tako 2021. u odnosu na 2018. godinu uštedeli gotovo 70% ukupne potrošnje vode. Navedena ušteda je ekvivalentna utrošku vode od 213 prosečnih srpskih domaćinstava na godišnjem nivou.

Mere uštede koje konstantno sprovodimo su redovna kontrola, ugradnja vodomera sa daljinskim očitavanjem, uspostavljanje online praćenja potrošnje i mnoge druge mere na kojima se svakodnevno radi.

Osim što smo ostvarili značajne uštede troškova, sve sprovedene mere znatno doprinose očuvanju planete Zemlje i uštedi prirodnih resursa.

DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI

Doprinos kulturi, sportu, razvoju omladine kao i odziv na većinu humanitarnih akcija na lokalnom nivou je nešto što se veoma često može pripisati kompaniji sa logoom kućice.

Ovogodišnje filantropske aktivnosti podrazumevale su razne vidove podrške lokalnim sportskim klubovima, muzičkim i kulturnim festivalima i brojnim humanitarnim akcijama. Tako smo, između ostalog, podržali nedavni pozorišni festival Centra za kulturu u Aranđelovcu, trku „1300 kaplara“ u organizaciji sportskog saveza grada Aranđelovca kao i jedan od najvećih savremenih muzičkih festivala u opštini.

Peštanov odgovorni odnos prema omladini i sportu na ovim prostorima odavno je poznat po redovnoj podršci našoj najtrofejnijoj, svetskoj i olimpijskoj šampionki u karateu Jovani Preković kao i sportskim klubovima KK Šumadija i RK Šamot 65.  

SVE KREĆE IZ KUĆE

Kao što kaže stara izreka da „sve kreće iz kuće“ tako i ovde humani odnos prema ljudima kreće od onoga što nam je najvažnije, a to su naši zaposleni. U toku 2022. godine dobra tradicija je nastavljena pa je jedan od benefita za naše zaposlene bilo besplatno letovanje za celu porodicu. Kroz ovu internu kampanju Peštan je ove godine omogućio besplatno letovanje za 60 porodica zaposlenih.

Kao domaća porodična kompanija, tradiciju i primarne  vrednosti i danas održavamo kroz gajenje porodičnih vrednosti kao prioritetnih te sa posebnom pažnjom svoje humane aktivnosti usmeravamo ka majkama u našem kolektivu i deci zaposlenih.

Kada kompanija daje primer uz povremeni apel na zaposlene pozitivne promene vredne za budućnost zajednice su neosporive. Naši zaposleni dobrom voljom i širokim srcem često su i sami inicijatori humanitarnih i društveno odgovornih akcija.

Zaposleni kompanije su ove godine oborili rekord u dobrovoljnom davanju krvi, te je 14. juna ove godine kompanija Peštan dobila posebno priznanje Crvenog Krsta Srbije.

Kao kompanija ponosni smo što su ovakvi ljudi deo našeg kolektiva i zahvalni što svoju kompaniju predstavljaju na najbolji mogući način, odgovorni prema sebi i prema društvu.

about-us
polygons