Ekološka lutrija - Peštan

Ekološka lutrija

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine, 26. januara, organizovali smo lutriju za naše zaposlene.

Zaposleni su odgovorno vršili separaciju otpada i aluminijumske limenke odlagali na mesta namenjena ovoj vrsti otpada, pa smo želeli da im se zahvalimo što malim koracima čine dobro delo za planetu.

Sredstva koja su prikupljena od reciklaže iskoristili smo simbolično u ekološkoj lutriji ,,Čista sreća’’.

Kolegama smo dodelili savremene prečišćivače vazduha koji će uticati na unapređenje zdravlja i kvalitet života.

Ovim vrednim i korisnim nagradama smo motivisali zaposlene i podstakli ih na društveno odgovorno ponašanje i učestovanje i u narednim ekološkim akcijama.

about-us
polygons