NOVO u asortimanu - Vedro slivnik za spoljnu odvodnju - Peštan

NOVO u asortimanu – Vedro slivnik za spoljnu odvodnju

Kategoriju spoljne odvodnje proširili smo u cilju zadovoljavanja potreba i zahteva naših korisnika, pa tako i novo rešenje obezbeđuje dugotrajno funkcionisanje sistema spoljne odvodnje.

Vedro slivnik je namenjen za odvod površinskih voda u spoljnim kanalizacionim sistemima. Zahvaljujući adekvatnim perfomansama i dizajnu slivnika, kao i visokoj izdržljivosti, odvodnja se vrši na najefikasniji nacin. 

Prednosti Vedro slivnika: 

  • Visok kvalitet i pouzdanost – standard EN 1433 
  • Dva otvora sa strane za cevi DN 50 mm i sa donje strane DN 75 i 110 mm 
  • Efikasno uklanjanje kišnice sa spoljnih površina 
  • Masivna rebra za strukturalnu čvrstinu 
  • Sistem sa četiri tačke učvršćivanja za podlogu 
  • Modularnost u nastavljanju slivnika u L, X, T, I oblicima za dodatnu praktičnost 
about-us
polygons