PRIMO SQUARE METAL

Kockasti slivnici od polipropilena sa nerđajućom rešetkom su napravljeni u 150x150mm dimenzijama rešetke sa 4 različita tipa izgleda i ispoliranom nerđajućom rešetkom napravljenom od AISI 304.

Modeli imaju instalacionu visinu od 47 do 82mm – u zavisnosti od tipa izabranog izlaza i vodenog prstena od 15 do 21mm.

Glavne prednosti proizvoda su:

Nizak nivo ugradnje – 47mm – 82mm
Visoka stopa protoka – 48 l/min
Troškovna efikasnost i jednostavnost postavljanja proizvoda

  • Proizvodi
  • Program
  • Teh.Spec.
  • Reference
  • Tutorijali
  • Download
 
polygons