Reciklažom za čistiji Aranđelovac - Peštan

Reciklažom za čistiji Aranđelovac

Svetski dan zaštite životne sredine, 5. jun, se obeležava širom sveta kroz različite ekološke aktivnosti, sa ciljem podizanja svesti o značaju očuvanja i održivosti životne sredine.

Mi smo ovaj dan obeležili aktivnostima na gradskom trgu, doniranjem PET boca reciklomatu, povodom akcije ,,Reciklažom za čistiji Aranđelovac“.

Studije su pokazale da se na globalnom nivou reciklira tek 10 % PET boca, dok 90 % završi na deponijama, u rekama i okeanima.

Sprovođenjem adekvatnog sistema upravljanja otpadom u kompaniji, postiže se primarna separacija otpada na mestu nastanka, prema sastavu.

Zahvaljući svim zaposlenima koji se pridržavaju pravilnog razvrstavanja otpada prilikom odlaganja, imamo mogućnost da izdvajamo PET boce iz komunalog otpada.

Na svakih 10.000 ambalažnih jedinica JKP Bukulja organizuje sadnju 10 stabala drveća, na svakih 20.000 ekološku akciju čišćenja grada, a na svakih 30.000 sadnju 30 stabala drveća.

Ovom akcijom smo doprineli čišćenju grada i sadnji drveća, a u planu je da Peštan i u narednom periodu sprovodi slične ekološke akcije.

Da li ste znali?

Reciklažom 1 PET BOCE zapremine 2 l, uštedi se energija dovoljna da sijalica od 60 W radi 6 h.

Reciklažom 5 PET BOCA može se dobiti 1 majica XL veličine.

Reciklažom 500 limenki može se dobiti 1 bicikl.

Od 1,2 t otpadnog papira može se dobiti 1 t recikliranog i spasiti seče 20 stabala drveća.

about-us
polygons