Smagua, Španija 08-11. Mart 2016. Štand 062 hala 4 - Peštan

Smagua, Španija 08-11. Mart 2016. Štand 062 hala 4

Na sajmu Smagua u Saragosi smo se po prvi put pojavili kao izlagači. Smagua je internacionalni sajam usko specijalizovan za vodosnabdevanje i drenažu i okrenut je više ka trgovcima nego ka kupcima. Posećen je od strane ozbiljnih trgovaca koji najvećim delom dolaze iz Španije i Portugala.

Na našem štandu su posetioci mogli da vide program kućne i ulične kanalizacije, a najveće interesovanje je bilo za PVC fiting, Confluo slivnike i korugovane cevi.

Smagua, Španija 08-11. Mart 2016. Štand 062 hala 4
about-us
polygons