Istorija - Peštan

Istorija

Početak

Božidar Petković, osnivač i vlasnik kompanije Peštan, je 1989. godine osnovao trgovačko preduzeće Bukulja Promet, koje se bavilo trgovinom cevi za vodovod i kanalizaciju. Ubrzo je shvatio da na tržištu Srbije postoji povećana potražnja za plastičnim cevima i donosi odluku da pokrene proizvodnju manje zahtevnih cevi od polietilena.

Diverzifikacija portfolija

Nakon dve godine, Peštan počinje sa proizvodnjom PVC cevi i fitinga za kućnu kanalizaciju, dok 1996. godine započinje proizvodnju PP-R programa. Nakon četiri godine zastoja u investicijama, 2000. godine Peštan započinje proizvodnju korugovanih cevi. Tada se donosi bitna strateška odluka, koja je za rezultat imala otvaranje novog proizvodnog pogona, gde dolazi do snažnog povećanja kapaciteta u proizvodnji do tada osvojenih proizvoda.

Ekspanzija

Početkom 2008. godine Menadžment kompanije predlaže promenu dotadašnje strategije poslovanja i donosi odluku da kompanija bude izvozno orijentisana. Ovo je ujedno i godina u kojoj je započeta realizacija programa PP-RCT za Severnu Ameriku. Primena SAP-ERP-a i BI izveštajnog sistema dovodi do unapređenja poslovnih procesa i efikasnijeg donošenja odluka. U 2012-oj godini započeta je proizvodnja Confluo slivnika i proizvodnja cevi po sistemu “kap po kap”.

Peštan danas

Zadnjih nekoliko godina kompanija je nastavila snažan investicioni ciklus i realizovala nekoliko značajnih projekata. Konstantnim ulaganjima u poboljšanje i modernizaciju tehnologije i proizvodnje, asortimani Piping Solutions i Bathroom Solutions obogaćeni su rešenjima koja prate trendove i zadovoljavaju zahteve tržišta. Danas se za Peštan može reći da predstavlja prepoznatljivu i značajnu kompaniju orijentisanu na izvoz i zadovoljavanje potreba klijenata, ne samo na Balkanu, nego i u svetu.

about-us
polygons