HDPE cevi za pritisnu kanalizaciju

Peštan HDPE cevi za pritisnu kanalizaciju su visokokvalitetne cevi izrađene od najkvalitetnijeg polietilena PE-80 i PE-100. Prednosti ovog tipa cevi u odnosu na druge cevne materijale je što zbog svoje visoke fleksibilnosti i otpornosti na seizmičke udare i pomeranja tla mogu biti korišćene za ugradnju u predelima gde se može računati na takve situacije. Radijus savijanja polietilenskih cevi je 20d. Visoka otpornost polietilena na hvatanje naslaga čini ove cevi pogodnije za korišćenje u sistemima pritisne kanalizacije od ostalih cevnih materijala. Polietilenske cevi za pritisnu kanalizaciju su postojane na UV zrake kao i na temperature od -30°C do +60°C.

 • Proizvodi
 • Program
 • Teh.Spec.
 • Reference
 • Tutorijali
 • Download
 • PE cev

 • Proizvodni program Peštan PEHD cevi za pritisnu kanalizaciju obuhvata cevi proizvedene od najkvalitetnijeg polietilena PE-80 i PE-100 u prečnicima od Ø16 do Ø630.

  Takođe, ove cevi se proizvode u četiri varijante (zavisno od pritiska za koji su namenjene):

  SDR26 – PN6

  SDR17 – PN10

  SDR11 – PN16

  SDR9 – PN20

  (Prema zahtevu, moguća je i proizvodnja cevi nestandardnih radnih pritisaka – PN4 ili PN25)

  Peštan je u mogućnosti da ponudi i kompletan program varenog fitinga izrađenog u svim prečnicima i svih radnih pritisaka.

  Takođe, drugi radni pritisci dostupni su prema zahtevu.

 • Otpornost na povišene temperature:

  Pri povećanim eksploatacionim temperaturama (npr. industrijska upotreba) neophodno je korigovati vrednosti PN –a koristeći redukcioni koeficijent iz tabele:

  PE cevi za pritisnu kanalizaciju 5

   

  Fizička svojstva materijala:

  PE cevi za pritisnu kanalizaciju 6

   

  Hemijska otpornost materijala

  Tablicu hemijske otpornosti materijala pogledati u sekciji Download

  Spajanje polietilenskih cevi

  Postoji više načina spajanja polietilenskih cevi za pritisnu kanalizaciju. Ove cevi se mogu spajati na sledeće načine:

  Čeonim varenjem
  Elektrofuziono varenje
  Kompresionim fitingom (do prečnika Ø125)
  Spajanje tuljcima i prirubnicama

  Čeono i elektrofuziono varenje vrše se prema smernicama DVS 2207-1

  Ugradnja, postavljanje, spajanje i ispitivanje cevovoda od polietilena vrši se prema važećim evropskim normama i smernicama:

  EN 805
  EN 1610
  DVS 2207-1
  DVGW W 400-2(A)

  Koeficijent sigurnosti PEHD cevi za pritisnu kanalizaciju iznosi 1,25.

  Koeficijent linearnog izduženja polietilena je 1,3×10-4C-1 (0,13 mm/m°C)

 • Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Surčin

  Zemlja: Srbija
  Investitor: JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

  Za potrebe izgradnje fekalne kanalizacije u opštini Surčin, Peštan je isporučio polietilenske cevi za pritisnu kanalizaciju, radnog pritiska 6 bari i prečnika od ø 32 do ø 160. Radovi na izgradnji kanalizacije povereni su građevinskoj kompaniji Milenijum team.

  Ukupna vrednost isporučene robe je 60.000 EUR, a projekat je realizovan tokom 2016. godine.

  Dunavski Venac – Beograd 

  Zemlja: Srbija

  Investitor: Alfa Consulting

  Tokom izgradnje ovog stambenog prostora, korišćen je veliki broj Peštan proizvoda. Ovaj kompleks će imati preko 500 stanova i prostiraće se na površini od 24.000m2. Za potrebe ovog projekta je isporučeno: HDPE, PVC i PPR cevi, Fluenta ugradni vodokotlić i Fluenta Basic WC šolja.

 
polygons