Peštan Revit BIM modeli

Nastojimo da ispratimo sve promene i inovacije koje se događaju u građevinskom sektoru i olakšamo svakodnevno poslovanje svih naših korisnika i klijenata. Kako bi vam olakšali izradu HVACS sistema, Peštanov tim stručnjaka, inženjera i modelara kreirao je BIM modele koji će pre svega poslužiti projektantima.

BIM proces se koristi za projektovanje i razumevanje objekata u virtuelnom okruženju. Sam proces podrazumeva modelovanje informacija o zgradima i omogućava praćenje zgrade od izgradnje pa sve do održavanja, a kada projektanti i ostali učesnici na projektu rade na jednoj platformi moguće je predvideti projektovanje, smanjiti greške u komunikaciji i poboljšati kvalitet informacija.

BIM modeli su dostupni za proizvode S Line i Fluidtherm asortimana i kreirani su sa namerom da vam pruže tačne i strukturirane podatke o našim proizvodima uz vizualizaciju, ali i olakšaju posao.

Brojne su prednosti upotrebe BIM modela, a one ključne kojima se i rukovodili kreirajući modele za vas su tačnost podataka koje sadrže, kvalitet informacija u svim fazama projektovanja koji omogućava saradnja učesnika na projektu i jedinstvena platforma tačnije centralno skldištenje podataka koje sadrži relevante podatke za konkretni projekat.

Svi naši modeli su dostupni na ovoj stranici. Preuzimanje modela je besplatno, potrebno je samo da se prethodno registrujete.

about-us
polygons