Proračun stabilnosti cevovoda - Peštan

Proračun stabilnosti cevovoda

Prilikom izrade proračuna stabilnosti cevovoda potrebno je u obzir uzeti više parametara.

Da bi smo vam izašli u susret i na najbolji mogući način dali preporuku za odabir odgovarajućeg cevnog materijala za izgradnju nekog cevovoda i njegovu stabilnost,  spremili smo vam obrazac za ulazne podatke statičkog proračuna temene nosivosti cevi prema ATV 127,  koji možete preuzeti ovde.

Takođe, spremili smo vam i pojašnjenje o tipovima zemljišta u skladu sa ENV 1046 koje možete preuzeti ovde.

Popunjen obrazac pošaljite našoj tehničkoj podršci, koja će vas u najkraćem roku kontaktirati.


Kompanija Peštan napominje da je ovaj proračun informativnog karaktera.

Kompletan sadržaj ovog proračuna može sadržati tehničke greške ili greške u kucanju ili druge vrste grešaka ili netačnosti. Kompanija Peštan ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne greške prilikom proračuna ili u konačnim rezultatima. Kompanija Peštan ne daje nikakve garancije za tačnost podataka ili rezultata u proračunu.

Preporuka kompanije Peštan je da odgovorna lica (projektanti sa licencom) izrade detaljni proračun za svaki pojedinačni slučaj.

about-us
polygons