Hirro Drip - Peštan

Hirro Drip

Uz sve toplija leta navodnjavanje useva postaje neophodan uslov za bilo kakvu ozbiljniju proizvodnju. Zato smo u našu proizvodnju uveli cevi za navodnjavanje sistemom kap po kap. Ovaj sistem razvijen je sa namerom da obezbedi proizvodnju hrane u pustinjskim uslovima ali je zahvaljujući svojin superiornim karakteristikama prihvaćen u svim klimatskim zonama. Ove cevi obezbedjuju pouzdano i ravnomerno dovodjenje vode direktno u zonu korena biljke uz precizno doziranje i minimalnu potrošnju vode. Budući da svaki litar vode doveden do biljke košta ovakvi sistemi obezbedjuju višestruku uštedu krajnjem korisniku:

Manja potrošnja vode znači navodnjavanje veće površine istom količinom raspoložive vode
Manje vode znači manje račune za energiju na pumpama
Dovođenje vode direktno u zonu korena biljke koju gajimo znači sporije razvijanje korova koji dobija manje vode nego kod alternativnih sistema
Mogućnost dovođenja đubriva , pesticida i herbicida kroz sistem smanjuje potrebu za upotrebom mehanizacije

HIRRO DRIP cevi u debljinama od – 0,15 mm , 0,20 mm , 0,25 mm i 0,30 mm namenjene su upotrebi u toku jedne sezone posle koje se cevi uklanjaju sa njive radi obrade zemljišta a cev debljine 0,9 mm namenjena je višegodišnjoj upotrebi u voćarstvu.

Kontrola protoka vode po kapaljci ostvaruje se protokom vode kroz driper koji je posebno proizveden i zavaren na unutrašnju stranu cevi. Ova driper ima na sebi deo za filtraciju vode, lavirint za regulaciju protoka i deo za izliv vode. Spoljašnja cev je precizno laserski probušena na za to predvidjenom mestu. Cevi su izradjene i kontrolisane u skladu sa EN ISO 9261:2011.

Uz program HDPE cevi za vodu koje se koriste za primarnu mrežu za navodnjavanje i prateći fiting Peštan je u mogućnosti da vam ponudi kompletan sistem za navodnjavanje.

 

 • Proizvodi
 • Program
 • Teh.Spec.
 • Reference
 • Tutorijali
 • Download
 • Hirro Drip

 • Hirro DRIP cevi za navodnjavanje kap po kap proizvode se isključivo u prečniku od  Ø  16 mm. Kupac u zavisnosti od svojih potreba može da bira između 4 različite debljine zida – 0,15 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm i 0,90 mm. Takođe moguće je izabrati Ii željeni protok vode po kapaljci i rastojanje između kapaljki. Za detaljnije informacije o izboru cevi  i podešavanju količine vode dostavljene do biljke molimo vas da proučite naš katalog ili tehnički deo ovog sajta a možete konsultovati i našu tehničku podršku.

 • Peštan HIRRO DRIP cevi za navodnjavanje omogućavaju ozbiljan i profesionalan pristup problemu navodnjavanja biljaka. U uslovima industrijske proizvodnje hrane radi se kompletan projekat Sistema navodnjavanja koji uzima u obzir sve detalje kao što su na:

  Potreba gajene kulture za vodom
  Vrsta tla koje se navodnjava
  Osunčanost pozicije
  Nagib terena

  Sa svoje strane Peštan omogućava fino podešavanje protoka vode po kapaljci kombinacijom sledećih faktora:

  Radnog pritiska u cevi
  Protoka pojedinačne kapaljke pri datom pritisku
  Rastojanja između kapaljki

  Kupcu  na raspolaganju stoje protoci od 1,1 l/h, 1,6 l/h I 2,3 l/h  po kapaljci  pri radnom pritisku od 0,7 bar. Promenom radnog pritiska moguće je ostvariti dodatne varijacije protoka. Osim toga moguće je birati rastojanje između kapaljki od 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm ili 60 cm između dve kapaljke. Ovo omogućava ogroman broj kombinacija i protoka tako da je moguće izabrati cev za svaku situaciju.

 

Pogledajte i...

Hirro Tape

Pogledajte sve
polygons