HDPE cevi za zaštitu kablova - Peštan

HDPE cevi za zaštitu kablova

U uslovima postavljanja optičkog kabla kao i elektroenergetskih ili telekom kablova neophodno je kablove dodatno zaštititi od mehaničkih ili bilo kojih drugih uticaja. Takođe potrebno je dodatno zaštititi i snopove kablova unutar objekata bez obzira da li se radi o podzemnoj ili nadzemnoj ugradnji. U tu svrhu Peštan nudi nekoliko vrsta cevi za zaštitu kablova a jedne od njih su HDPE cevi za zaštitu kablova. Ove cevi za zaštitu kablova dokazane su na mnogim projektima uključujući i hiljade kilometara optičkih kablova postavljenih širom Balkana. Zahvaljujući izuzetnim karakteristikama obezbeđuju punu zaštitu kablova od mehaničkih oštećenja, vode, hemijskih uticaja i korozije. Osim toga ovakva zaštitna cev omogućava i lakšu zamenu kabla koji iz bilo kog razloga više ne zadovoljava potrebe korisnika. Sposobnost ovih cevi da trpe unutrašnji pritisak omogućava i provlačenje kabla tehnikom uduvavanja, pa je razdaljina između spojnica ili kablovskih šahti veća nego kod drugih sistema.

 • Proizvodi
 • Program
 • Teh.Spec.
 • Reference
 • Tutorijali
 • Download
 • HDPE cev za zaštitu kablova

 • Peštan HDPE  cevi za zaštitu kablova  proizvode se u svim prečnicima kao i HDPE cevi za vodu medjutim budući da su potrebe za tako velikim prečnicima ekstremno retke standardnim proizvodom smatraju se sledeći prečnici: Ø  20 mm, Ø 25 mm, Ø  32 mm,  Ø 40 mm, Ø 50 m, Ø 63 mm. Ø 75 mm, Ø 90 mm i  Ø 110 mm i dužine 6000 mm (proizvod u šipkama) ili 50 m , 100 m ili 200 m u zavisnosti od prečnika (proizvod u koturu).

  U slučaju da imate potrebu za prečnicima većim od navedenih obratite se našoj službi prodaje ili našoj tehničkoj podršci.

 • Peštan HDPE cevi za zaštitu kablova izradjuju se od polietilena PE  80  ili PE 100 u zavisnosti od zahteva kupca. Cevi su namenjene zaštiti kablova pri podzemnoj ugradnji ili ugradnji unutar objekta. Unutrašnja strana cevi je nazubljena veoma sitnim zubcima koji imaju za zadatak da smanje površinu dodira kabla i cevi pa samim tim I koeficijent trenja što za posledicu ima veoma  velike dužine na koje je moguće uduvati optički kabal. Čvrstoće prstena  ovih cevi je veoma velika i u zavisnosti od prečnika i vrste cevi može biti i preko 50 KN/m² i mogu se koristiti i na mestima povećanog opterećenja tla u skladu sa statičkim proračunom. Ove cevi su otporne na uticaj vode, komponente koje se nalaze u betonu i drugim gradjevinskim materijalima, koroziju i ostale spoljne uticaje. Hemijska otpornost polietilena omogućava uradnju i u slanom i hemijski agresivnom tlu. Cevi su električni izolator i ne doprinose širenju požara.

 • Proširenje postojeće PTT i kablovske mreže

  Zemlja: Bosna i Hercegovina

  Investitor: Telekom a.d. Banja Luka

  Peštan je isporučio PE cevi prečnika od ø 32 do ø 50 preduzeću Elnos a za potrebe proširenja postojeće mreže Telekoma Banja Luka. Ukupno je isporučeno preko 150 km cevi.

  Ukupna vrednost isporučenih cevi  je 44.000 EUR a projekat je realizovan tokom 2014. godine.

 
polygons