PE korugovane cevi - Peštan

PE korugovane cevi

U uslovima postavljanja elektroenergetskih ili telekom kablova neophodno je kablove dodatno zaštititi od mehaničkih ili bilo kojih drugih uticaja. Takođe potrebno je dodatno zaštitti i snopove kablova unutar objekata bez obzira da li se radi o podzemnoj ili nadzemnoj ugradnji. U tu svrhu Peštan nudi nekoliko vrsta cevi za zaštitu kablova, a jedna od njih su PE korugovane cevi za zaštitu kablova.  Ove cevi za zaštitu kablova su već dugo godina pouzdano, sigurno i praktično rešenje za ove namene. Izrađene su u skladu sa standardima SRPS-EN50086-2-4 (DIN16961, NFC68-171) i SRPS-EN13476 i obezbeđuju punu zaštitu kablova od mehaničkih oštećenja, vode, hemijskih uticaja i korozije. Osim toga ovakva zaštitna cev omogućava i lakšu zamenu kabla koji iz bilo kog razloga više ne zadovoljava potrebe korisnika.

 

 • Proizvodi
 • Program
 • Teh.Spec.
 • Reference
 • Tutorijali
 • Download
 • Cev za elektroenerg. kablove

  Cev za telekom kablove

  Kotur

  Kotur

 • Peštan korugovane PE  cevi za zaštitu kablova  proizvode se u sledećim prečnicima: Ø 75 mm, Ø 90 mm,  Ø 110 mm, Ø 125 mm i Ø 160 mm i dužine 6000 mm (proizvod u šipkama) ili 50 m (proizvod u koturu).

  Cevi se nude u dve osnovne boje:

  Crvena za elektroenergetske kablove
  Žuta za telekom kablove

  U slučaju da kupac izabere cev u koturu dužine 50 m moguće je da kroz cev bude provučen konopac namenjen lakšem provlačenju kabla.

 • Peštan korugovane PE cevi za zaštitu kablova izrađuju se od polietilena u skladu sa sledećim standardima: SRPS-EN50086-2-4 (DIN16961, NFC68-171) i SRPS-EN13476.

  Cevi su namenjene zaštiti kablova pri podzemnoj ugradnji ili ugradnji unutar objekta.  Izrađuju se u klasi čvrstoće prstena SN 4 i mogu se koristiti i na mestima povećanog opterećenja tla u skladu sa statičkim proračunom.

  Ove cevi su otporne na uticaj vode, komponente koje se nalaze u betonu i drugim građevinskim materijalima, koroziju i ostale spoljne uticaje. Hemijska otpornost polietilena omogućava uradnju i u slanom i hemijski agresivnom tlu.  Cevi su električni izolator i ne doprinose širenju požara.

  Kupac u skladu sa svojim potrebama može da bira boju cevi a u standardnoj ponudi su crvena i žuta.

  Glatki unutrašnji zid na cevima u šipki olakšava provlačenje kablova dok je na cevima u koturu moguće naručiti proizvod sa prethodno provučenim konopcem za provlačenje kabla.

  U slučaju uduvavanja kabla treba imati na umu da spojevi na ovim cevima nisu namenjeni pritiscima većim od 0,5 bar  pa je optimalna dužina uduvavanja 50 m u slučaju cevi u  koturu.

  U slučaju postavljanja cevi tako da je direktno izložena sunčevoj svetlosti potrebno je primeniti metode zaštite od UV zračenja.

  U slučaju bilo kakve nedoumice obratite se našoj tehničkoj podršci koja će vam pružiti sve potrebne dodatne informacije.

 
polygons