Novi proizvod: Slivničko dno Ø630

Kako bismo ispoštovali sve zahteve i potrebe svojih korisnika, trudimo se da konstantno unapređujemo već postojeće, ali i lansiramo nove proizvode.

Poslednji lansiran Peštan proizvod slivničko dno Ø630 predstavlja dopunu postojećem asortimanu slivničkog dna Ø315 i Ø400.

Novi proizvod: Slivničko dno  Ø630

Prednosti novog proizvoda su sledeće:

  • Ojačana rebra dizajnirana da pored vizuelnog efekta imaju i veću čvrstinu.
  • Kuke za kačenje/spuštanje šahte u iskopanu rupu/kanal su projektovane da budu pouzdane jer imaju ojačanje sa gornje strane gde bi se sajla ili kanap kačili tako da bez problema, ove kuke, mogu izdržati težinu šahte prilikom spuštanja.
  • Konus na vrhu slivničkog dna je prilagođen korugovanoj cevi jer se nakon pozicioniranja iste na vrh slivničkog dna može izvršiti jednostavno varenje sa dobro pozicioniranim varom.
  • GRIP na određenim modelima na kojima ga je tehnički bilo moguće projektovati, služi za bolji oslonac ukoliko se majstor održavanja spušta u šahtu, i samim tim, GRIP sprečava proklizavanje obuće.
  • Na dnu svake od ovih šahti postoji mogućnost postavljanja čepa, isključivo po želji kupca, za šta su projektovani unapred ulazi za šrafove.
  • Rebra sa donje strane slivničkog dna služe kao strukturalno ojačanje šahte prilikom opterećenja, kako zemlje sa svih strana, tako i osobe koja ce kasnije u toku eksploatacije servisirati odvode, spuštajući se u samu šahtu.
NOVI PROIZVOD: SLIVNIČKO DNO  Ø630
Povezivanje direktno
sa glatkom cevi
Povezivanje
reducirom

Povezivanje sa
korugovanom cevi

Dostupni prečnici su: sabirno dno Ø630/Ø315 i sabirno dno Ø630/Ø200, prolazno dno Ø630/Ø315 i prolazno dno Ø630/Ø200.

Detaljnije informacije o ovom novom proizvodu možete naći na stranici proizvoda Šahte na našem sajtu.

about-us
polygons