PVC drenažne cevi - Peštan

PVC drenažne cevi

Peštan PVC cevi za drenažu, zajedno sa odgovarajućim spojnicama, predviđeni su za drenažu prekomernih procednih i podzemnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima, pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Ovaj tip cevi izrađen je od veoma lakog materijala, pa je samim tim transport i rukovanje ovim cevima veoma jednostavno i lako. Peštan PVC cevi za drenažne sisteme izrađuju se kao troslojne (EN 13476) i kompaktne (EN 1401) cevi.

 • Proizvodi
 • Program
 • Teh.Spec.
 • Reference
 • Tutorijali
 • Download
 • PVC drenažna cev

 • Proizvodni program Peštan PVC cevi i fitinga za drenažne sisteme obuhvata cevi i spojne elemente proizvedene od najkvalitetnijeg polivinil-hlorida PVC-U u prečnicima od Ø110 do Ø630.

  Peštan PVC cevi se proizvode se kao troslojne (EN 13476) ili kao kompaktne cevi (EN 1401), i to u tri varijante (zavisno od čvrstoće-otpornosti na spoljašnje opterećenje):

  Serija cevi S-25 (SDR 51) – SN 2 KN/m²
  Serija cevi S-20 (SDR 41) – SN 4 KN/m²
  Serija cevi S-16 (SDR 34) – SN 8 KN/m²

  Peštan je u mogućnosti da ponudi i kompletan program spojnih elemenata za ovu vrstu drenažnih cevi. Peštan PVC fiting ili spojni-fazonski elementi su zahvaljujići svojoj geometriji barem dvostruko veće čvrstoće od cevi, iako imaju iste debljine zidova kao i cevi. Zbog toga se, prema EN 1401, fiting klase SN4 može koristiti zajedno sa cevima SN8, jer zbog svoje geometrije imaju čvrstoću SN8.

 • Fizička svojstva materijala

  Specifična masa 0.9 ÷ 1.0 gr/cm3
  Prekidna čvrstoća 50-60 MPa
  Vicat temperatura topljenja min 79°C
  Termalna provodljivost 0,54 KJ/mh/°C
  Linearni koeficijent toplotnog istezanja 0,08 mm/m/°C
  Apsorpcija vode 4 mg/cm2

  Hemijska otpornost materijala

  Peštan PVC cevi za drenažne sisteme otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne gasove i sve vrste deterdženata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrži visok procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona.

  Kompletnu tablicu hemijske otpornosti možete preuzeti u sekciji Download.

  Spajanje PVC cevi

  Peštan PVC cevi i fiting za drenažne sisteme spajaju se preko mufova, a vodonepropusnost spojeva se ostvaruje preko zaptivnih prstenova izrađenih od EPDM gume (EN 681), koji su umetnuti u muf.

  Perforacija na cevima

  Peštan PVC cevi za drenažne sisteme perforirane su na sledeći način:

  Cev Ø110 sečena – perforirana u tri reda
  Cev Ø125 sečena – perforirana u tri reda
  Cev Ø160 sečena – perforirana u tri reda
  Cev Ø200 sečena – perforirana u četiri reda
  Cev Ø250 sečena – perforirana u pet redova
  Cev Ø315 sečena – perforirana u šest redova

  Takođe, treba napomenuti da su Peštan PVC cevi za drenažne sisteme perforirane na 2/3 obima cevi.

  PVC drenažne cevi 4

  Još jedna od karakteristika Peštan PVC cevi za drenažne sisteme je da se perforacije na cevi u dva susedna reda ne poklapaju.

   

 
polygons