PE korugovane drenažne ID cevi - Peštan

PE korugovane drenažne ID cevi

Višak vode u tlu može izazvati ozbiljne probleme na zemljištu i objektima sve do njihovog potpunog uništenja u klizištima i to u vrlo kratkom vremenskom periodu. Zbog toga je pravilno odvodnjavanje terena izuzetno važno uzeti u obzir prilikom projektovanja i pripreme terena za gradnju. Imajući u vidu potrebu za drenažom viška vode iz tla, Peštan je u svoj proizvodni program uvrstio i korugovane drenažne polietilenske cevi za odvod viška vode iz tla velikog raspona prečnika, u skladu sa standardom DIN 4262/1. Ove cevi su zahvaljujući svom velikom hidrauličnom kapacitetu i velikom rasponu prečnika u ponudi u potpunosti u stanju da odgovore na bilo koji zahtev i da pouzdano i dugoročno obezbede drenažu terena.

 

 • Proizvodi
 • Program
 • Teh.Spec.
 • Reference
 • Tutorijali
 • Download
 • PE korugovane drenažne ID cevi

 • Peštan polietilenske korugovane drenažne cevi izrađujemo od standardnih PE korugovanih cevi i mogu se izraditi i od cevi definisanih spoljnim (OD) prečnikom i od cevi definisanih unutrašnjim (ID) prečnikom, što omogućava optimalan izbor prečnika i hidrauličnih kapaciteta. PE OD cevi do prečnika od 200 mm izrađene su u procesu direktno na liniji, a cevi veće od toga ili ID cevi izrađene su naknadnom doradom na poluautomatskim mašinama.

  Drenažne korugovane PE cevi možete dobiti u sledećim prečnicima: Ø ID 140, Ø ID 200, Ø ID 250, Ø ID 300, Ø ID 400, Ø ID 500, Ø ID 600, Ø ID 800.

  Svi prečnici mogu biti izrađeni u klasama čvrstoće prstena SN 4 ili SN 8. Ovaj raspon čvrstoće prstena omogućava optimalan izbor cevi u skladu sa statičkim proračunom. Za program PE korugovanih drenažnih cevi proizvodimo neophodan fiting, a imamo u ponudi i kompletan program pratećih šahti u svim standardinim dimenzijama, tako da smo u stanju da Vam na jednom mestu ponudimo kompletan cevni sistem za odvodnjavanje vrhunskih karakteristika.

 • Peštan polietilenske drenažne korugovane cevi namenjene su za izgradnju gravitacionih cevovoda namenjenih odvodu viška vode iz tla. Cevi su perforirane u skladu sa standardom DIN 4262/1. U skladu sa ovim standardom ukupna površina proreza za prijem vode veća je od 50 cm²/m, te cevi mogu biti potpuno perforirane po obimu ili 2/3 perforirane. Prorezi se nalaze između rebara cevi, simetrično po obimu celom dužinom cevi, što omogućava neometan pristup vode do proreza. Prilikom izgradnje drenažnih cevovoda preporučujemo da se cev, osim u kameni filterski sloj, postavi u dodatni zaštitni filterski sloj od geotekstila radi sprečavanja ispiranja tla i eventualnog blokiranja otvora na cevi nečistoćama i samim tim i smanjenja efikasnosti cevovoda.

  PE korugovane drenažne ID cevi 3

  Kupac u skladu sa svojim potrebama može da bira obodnu krutost (čvrstoću prstena) cevi koja može biti SN 4 (4 KN/m²) ili SN 8 (8 KN/m²). Uz program cevi nudimo i kompletan program šahti izrađenih od naših cevi ili tehnikom roto liva, kao i program fitinga, tako da možemo da odgovorimo na sve zahteve kupaca, ma koliko projekat bio složen. Za bilo kakva pitanja ili izradu namenskih rešenja po projektu možete se obratiti našoj tehničkoj podršci.

 
polygons