PE voda RC - Peštan

PE voda RC

Peštan PEHD RC cevi za transport vode pod pritiskom su visokokvalitetne cevi izrađene od najkvalitetnijeg polietilena PE-100 RC (resistant to crack). PEHD PE-100 RC je unapređeni PEHD PE-100, koji ima poboljšana mehanička svojstva. Poboljšana mehanička svojstva rezultat su izmene katalizatora u procesu proizvodnje samog materijala.

Postoji nekoliko testova koji ukazuju na izvanredna svojstva PE 100 RC cevi. NPT – notch pipe test, ukazuje na otpornost cevi na useke koji mogu nastati u rovu usled izloženosti cevi kamenu ili ostatku starog cevovoda. PLT – point load test demonstrira otpornost cevi na tačkasto opterećenje, simulirajući opterećenje koje se javlja kada je cev izložena delovanju kamena ili stene u dužem vremenskom periodu. FNCT – full notch creep test je test sirovine od koje se proizvodi PE 100 RC cev.

 

 • Proizvodi
 • Program
 • Teh.Spec.
 • Reference
 • Tutorijali
 • Download
 • HDPE RC Tip 1

  HDPE RC Tip 2

  HDPE RC Tip 2

 • Proizvodni program Peštan PEHD cevi za transport vode pod pritiskom obuhvata cevi proizvedene od najkvalitetnijeg polietilena PE-100 RC u prečnicima od Ø16 do Ø630.

  Takođe ove cevi se proizvode u četiri varijante (zavisno od pritiska za koji su namenjene):

  SDR26 – PN6

  SDR17 – PN10

  SDR11 – PN16

  SDR9 – PN20

  (Prema zahtevu, moguća je i proizvodnja cevi nestandardnih radnih pritisaka – PN4 ili PN25)

  Peštan proizvodi dva tipa cevi od PE-100 RC:

  PE voda RC 7

  TIP 1 – Cevi punog zida napravljene od PE 100-RC:

  Cevi punog zida od jednog zida napravljene od PE 100-RC kao što je definisano prema ISO 4065. Ove cevi se mogu napraviti u plavoj boji za vodu ili crne cevi sa plavim prugama, prema aplikacijama koje su takođe napravljene od PE 100-RC materijala.

  TIP 2 – Cev sa dimenzionalno integrisanim zaštitnim slojem napravljenim od PE 100-RC:

  1. Dvoslojne cevi sa dimenziono integrisanim zaštitnim slojem koje su sačinjene od PE 100 ili 100-PE RC i imaju spojašnji koekstrudirani zaštitni sloj napravljen od PE 100-RC.

  2. Troslojne cevi sa dimenzionalno integrisanim zaštitnim slojevima od PE 100-RC.Cevi se sastoje se od PE 100 ili 100 PE-RC i imaju unutršnji i spoljašnji koekstrudirani zaštitni sloj napravljen od PE 100-RC.

  Proizvodnja ovog tipa cevi zasnovana je na tehnologiji paralelne ekstruzije (dvoslojne i troslojne cevi) pri čemu se spoljašnji (a po potrebi i unutrašnji) sloj boje različitom bojom – plava boja za cevi za vodu.

  Peštan je u mogućnosti da ponudi i kompletan program varenog fitinga izrađenog u svim prečnicima i svih radnih pritisaka.

  Takođe, drugi radni pritisci dostupni su prema zahtevu.

 • Otpornost na povišene temperature:

  Pri povećanim eksploatacionim temperaturama (npr. industrijska upotreba) neophodno je korigovati vrednosti PN-a koristeći redukcioni koeficijent iz tabele:

  PE voda RC 8

  Fizička svojstva materijala:

  PE voda RC 9

  Hemijska otpornost materijala

  Tablicu hemijske otpornosti materijala pogledati u sekciji Download

  Prednost PE-100 RC materijala

  Prednosti ovog tipa cevi (PE-100 RC) u odnosu na cevi proizvedene od prethodne generacije materijala (PE-100) ogleda se u tome što je RC kao materijal otporniji na tačkasto opterećenje i brzo širenje pukotine, pa su samim tim i cevi proizvedene od ovog materijala otpornije.

  Spajanje polietilenskih cevi za vodu izrađenih od PE-100 RC je isto kao i spajanje cevi izrađenih od PE-100.

  Postoji više načina spajanja polietilenskih cevi za vodu. Ove cevi se mogu spajati na sledeće načine:

  a. Čeonim varenjem

  b. Elektrofuziono varenje

  c. Kompresionim fitingom (do prečnika Ø125)

  d. Spajanje tuljcima i prirubnicama

  Čeono i elektrofuziono varenje vrše se prema smernicama DVS 2207-1

  Ugradnja, postavljanje, spajanje i ispitivanje cevovoda od polietilena vrši se prema važećim evropskim normama i smernicama:

  a. EN 805

  b. EN 1610

  c. DVS 2207-1

  d. DVGW W 400-2(A)

  PAS 1075

  Kada je reč o uobičajenom definisanju materijala PE 100-RC, PAS 1075 (Public Available Specification-Javno dostupna specifikacija) pod naslovom “Cevi napravljene od polietilena za alternativne načine ugradnje” objavljen je od strane DIN-a (Deutsches Institut für Normung). Ova javno dostupna specifikacija se smatra dodatkom na već postojeće standarde i propise. PAS 1075 se odnosi na povećanu otpornost na spori rast pukotine cevi napravljenih od PE 100-RC koje se koriste za alternativne načine ugradnje, kao što su usmereno bušenje, podbušivanje, pipe bursting, polaganje cevovoda bez peščane posteljice, itd… Zahtevi, karakteristike i postupci ispitivanja, kao i odgovarajuće procedure za osiguranje kvaliteta, regulisane su i obezbeđene stalnim kontrolama od strane ovlašćenih institucija. Polietilenske cevi, koje su opisane u ovoj regulativi, imaju znatno veću otpornost na spori rast pukotine, u poređenju sa običnim cevima napravljenim od PE 80 i PE 100.

  Alternativni načini ugradnje

  1. Polaganje u uskim rovovima

  Ovo je modifikacija klasičnog polaganja cevi u rov. Korišćenjem kratkih ili dugih rovova, kopaju se rovovi koji su 100 mm širi od cevi koja se polaže. Namotani ili prethodno zavareni cevovodi se polažu u ovaj rov. Značajna ušteda se može postići sa mnogo manjim obimom iskopa, manje doveženog materijala (pesak za posteljicu) i smanjenim radom.

  2. Pipe bursting

  Ovo je sve popularnija metoda za rehabilitaciju postojećih cevovoda, na mestima gde je metoda iskopom neprihvatljiva. Sa pipe burstingom postojeća cev se razara i nova PE 100 RC cev se uvlači u nastalu rupu, i obezbeđuje zamenu sa istim prečnikom cevi ili se uz pomoć razarača, prečnik cevi može i povećati u odnosu na zamenjenu cev.

  3. Polaganje oranjem (pluženjem)

  Tehnika razvijena na osnovu agrokulturalnih tehnika za polaganje i drenažu. Ova metoda se koristi za polaganje cevi za vodu i gas na trasama između naselja.

  4. Slip lining

  Umetanje manjeg prečnika PE cevi, slip-lining, u postojeći cevovod, je jedna od mnogih tehnika bez iskopa za rehabilitaciju-sanaciju starih cevovoda. Sa slip lining-om neminovno je smanjenje prečnika cevi, mada to može da se svede na minimum temeljnim čišćenjem starog cevovoda i izborom najvećeg mogućeg prečnika cevi za ubacivanje. Manji prečnik se kompenzuje poboljšanim hidrauličkim karakteristikama polietilena, a u nekim slučajevima imamo čak i veću propusnu moć novog cevovoda.

  5. Krtičarenje

  Krtičarenje je postala često korišćena metoda bez iskopa za postavljanje cevi manjih prečnika, i može da obezbedi značajnu uštedu u odnosu na postavljanje cevi sa iskopom. Iskop se vrši samo za ulazne i izlazne jame, pa je krtičarenje idealno za prolaske cevovoda ispod puta i skupih trotoarnih konstrukcija ili pločnika, bašta i vrtova, gde bi iskop poremetio zemljište i biljke.

  6. Usmereno bušenje

  Ova tehnika je takođe postala ustaljena metoda instalacije za polietilenske cevi i koristi se za prolaske ispod puta, železničke pruge i reka, na mestima gde je iskop otežan, skup ili nemoguć.

 • Vodosnabdevanje opština srednje veličine u Srbiji, Program 1, faza 2

  Zemlja: Srbija
  Investitor: KFW banka

  U okviru programa 1 druge faze vodosnabdevanja opština srednje veličine, koji se finansira od strane KFW banke, a za potrebe  izgradnje magistralnog cevovoda u opštini Smederevo, Peštan je isporučio 10 km cevi PE 100 – RC Tip 1 PAS 1075. Isporuka je realizovana u periodu od mesec dana.

  Ukupna vrednost isporučene robe je 1.000.000 EUR a projekat je ralizovan tokom 2014. godine.

  Vodosnabdevanje opština Lazarevac

  Zemlja: Srbija
  Investitor: Vodovod Lazarevac

  Za potrebe proširenja postojeće mreže u okviru grada Lazarevca, Peštan je isporučio PE cevi PE-100 RC tip 2 PAS 1075 u dužini od 8 km, prečnika ø 315 PN 10 i PN16. Projekat je realizovan početkom 2016. godine. Cevi su ugrađene od strane vodovoda Lazarevac.

  Ukupna vrednost isporučene robe je 380.000 EUR

  Izgradnja vodovoda za sela Vranisht, Fajza, Liqeni i Kuq

  Zemlja: Albanija
  Investitor: Mesna zajednica Fajza

  Za potrebe proširenja postojeće mreže u okviru grada Fajza u Albaniji, a zbog teškog terena, na ovom projektu je korišćena HDPE100 RC cev TIP1 (100% RC) u plavoj boji koja je znatno otpornija na udarce od standardnih PE100 cevi. Za ugradnju HDPE100 RC cevi nije bilo potrebe za postavljanje peščane posteljine i to je olakšalo posao izvođaču radova i doprinelo smanjivanju troškova. Izvođač radova kompanija LALA shpk, ugradila je cevi prečnika od ø 50 do ø 225.

  Ukupna vrednost isporučene robe je 160.000 EUR

  „Paralela LAUŠ – PAPRIKOVAC“ u Banja Luci 

  Zemlja: Srbija

  Investitor: Stabilproject

  Izvođač: „NISKOGRADNJA“ Laktaši

  Za ovaj projekat Peštan je isposručio svoje dvoslojne korugovane kanalizacione cevi, SAG-ove i HDPE cevi za vodu.

 
polygons