PE gas - Peštan

PE gas

Peštan PEHD cevi za transport gasa pod pritiskom su visokokvalitetne cevi izrađene od najkvalitetnijeg polietilena PE-80 i PE-100. Cevi proizvedene od polietilena su fiziološki i toksikološki potpuno bezbedne i izuzetno su hemijski otporne. Kompletan program Peštan PEHD cevi za gas proizveden je prema EN 1555. Peštan svoje cevi za gas proizvodi u crnoj boji sa žutim uzdužnim linijama, a isporučije ih u koturovima od 100m i 200m, kao i u šipkama dužine 6m, 12m, 13.5m i 16m.

 • Proizvodi
 • Program
 • Teh.Spec.
 • Reference
 • Tutorijali
 • Download
 • PE 80 Gas

  PE 100 Gas

 • Proizvodni program Peštan PEHD cevi za transport gasa pod pritiskom obuhvata cevi proizvedene od najkvalitetnijeg polietilena PE-80 i PE-100 u prečnicima od Ø16 do Ø630.

  Takođe, ove cevi se proizvode u četiri varijante (zavisno od pritiska za koji su namenjene i materijala od koga se rade):

  PE-80

  SDR17 – PN1

  SDR11 – PN4

  PE-100

  SDR17 – PN6

  SDR17,6 – PN6

  SDR11 – PN10

  PE gas 9

  Peštan je u mogućnosti da ponudi i kompletan program varenog fitinga izrađenog u svim prečnicima i svih radnih pritisaka.

  Takođe, drugi radni pritisci dostupni su prema zahtevu.

   

 • Otpornost na povišene temperature:

  Pri povećanim eksploatacionim temperaturama (npr. industrijska upotreba) neophodno je korigovati vrednosti PN –a koristeći redukcioni koeficijent iz tabele:

  PE gas 13

  Fizička svojstva materijala

  PE gas 14

  Hemijska otpornost materijala

  Tablicu hemijske otpornosti materijala pogledati u sekciji Download.

  Spajanje polietilenskih cevi

  Postoji više načina spajanja polietilenskih cevi za vodu. Ove cevi se mogu spajati na sledeće načine:

  Čeonim varenjem
  Elektrofuziono varenje
  Kompresionim fitingom (do prečnika Ø125)
  Spajanje tuljcima i prirubnicama

  Čeono i elektrofuziono varenje vrše se prema smernicama DVS 2207-1

  Ugradnja, postavljanje, spajanje i ispitivanje cevovoda od polietilena vrši se prema važećim evropskim normama i smernicama:

  EN 805
  EN 1610
  DVS 2207-1
  DVGW W 400-2(A)

  Koeficijent sigurnosti PEHD cevi za vodu iznosi 1,60
  Koeficijent linearnog izduženja polietilena je 1,3×10-4C-1 (0,13 mm/m°C)

 
polygons